AUTONOVA, s.r.o. so sídlom Priemyselný areál Východ  3406, 058 01 Poprad, podľa §4 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov vydáva: 
 

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

Kompletný dokument nájdete tu: Prepravný poriadok Autonova, s.r.o.

    Newsletter