Opravy vozidiel po vážnej dopravnej nehode

17. februára 2022

Vážení zákazníci, od začiatku roka 2022 platia zo zákona niektoré nové povinnosti pre majiteľov tých vozidiel, ktorým sa pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti poškodil aspoň jeden z týchto prvkov: systém airbagov, deformačné zóny, zavesenie kolies, brzdy, riadenie.

Týmto vozidlám je automaticky pozastavená prevádzka (podobne ako keď skončí platnosť technickej kontroly) a jeho oprava sa smie vykonať jedine v takom autoservise, ktorý má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla a potrebné technické vybavenie. Povinnosťou takého autoservisu je vykonanie opravy podľa informácií výrobcu vozidla použitím predpísaného technického vybavenia ako aj vystavenie potvrdenia o týchto skutočnostiach. Nakoniec sa musí s vozidlom absolvovať technická kontrola pravidelná. Až jej úspešným absolvovaním sa prevádzka vozidla automaticky obnoví, a je možné vozidlo opätovne riadne používať.

Pod túto povinnosť spadajú len vozidlá kategórií M1 a N1 (do 3,5t) s dátumom prvej evidencie po 1.1.2005. Vykonanie opravy a absolvovanie technickej kontroly je pritom potrebné zvládnuť do 180 dní od nehody/škodovej udalosti. Ak toto nie je možné, je potrebné vozidlo dočasne alebo trvalo vyradiť. Viac informácií nájdete na internetových stránkach Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/opravy-vozidiel-po-vaznej-dopravnej-nehode

Naša spoločnosť je autorizovaná nie len pre predaj, ale aj servis vozidiel značiek ŠKODA, HYUNDAI, FORD, SEAT a CUPRA a tým pádom sa môžete spoľahnúť, že oprava po dopravnej nehode a škodovej udalosti bude vykonaná kvalitne a bude spĺňať podmienky zákona.

Aktuálne informácie

5. septembra 2022

Obhájili sme certifikáciu manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015 v oblasti SEAT Servis a získali sme ju aj pre SEAT Predaj a CUPRA Predaj a Servis

Pokračovať

23. marca 2021

Obhájená certifikácia ISO 9001:2015

Pokračovať

    Newsletter