Poisťovne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodávatelia lakov:

 

 

 

 

 

 

Spolupráca so školami:

V rámci vzdelávania spolupracujeme so Strednou odbornou školou  remesiel a služieb, Okružná 761/25, Poprad a Súkromnou strednou odbornou školou Poprad-Veľká,  pri praktickom vyučovaní jednotlivých profesií v automobilovom priemysle. Spoluprácu rozvíjame aj v duálnom vzdelávaní žiakov.

 

 

 

 

    Newsletter