Spoločnosť AUTONOVA, s.r.o. od 22.10.2012 na svojom pracovisku zberného miesta prijíma žiadosti pre výdaj kariet vodiča, dielenských kariet a kariet podniku k digitálnym tachografom.

Postup pri podávaní žiadostí

V zbernom mieste je potrebné najprv vyzdvihnúť tlačivo žiadosti a poštovú poukážku.

Platné je len originálne tlačivo.

Tlačivo kopírované alebo stiahnuté z internetu nie je možné prijať.

Vyplnenú žiadosť (paličkovým písmom), potrebné prílohy a zaplatenú poštovú poukážku je potrebné doručiť osobne na zberné miesto.

Žiadosť je následne spracovaná. Hotová karta je doručená na adresu žiadateľa, ktorá je uvedená v žiadosti.

Doba vybavenia žiadosti pre prvú a obnovenú kartu je 30 pracovných dní. Doba vybavenia žiadosti za účelom náhrady za odcudzenú, stratenú, poškodenú kartu je 5 pracovných dní.

 

Viac informácií žiadateľ získa na stránke www.digitalnytachograf.sk

 

Zberné miesto Autonova, s.r.o.

pondelok – piatok: 7.30 – 15.00 hod.

TEL: +421 (0) 52 4513 310

E-MAIL: digitachograf@autonova.sk

 

Newsletter