KódVýkonMerná jednotka
Cena bez DPH
Cena s DPH
1Odťah vozidla do 10 km vrátane výklady - nákladky a výjazdu vozidla
paušál

25,00 €

30,00 €

2Odťah vozidla k paušálu nad 10 km
km

1,20 €

1,44 €

3Výjazd servis mobil do 10 km
paušál

19,30 €

23,16 €

4Výjazd servis mobil k paušálu nad 10 km
km

0,85 €

1,02 €

5Čakanie každých začatých 15 min.
15 min

1,10 €

1,32 €

6Práca na ceste každých začatých 30 min.
30 min

10,00 €

12,00 €

    Newsletter