KódVýkonMerná jednotka
Cena bez DPH
Cena s DPH
1Odťah vozidla do 10 km vrátane výklady - nákladky a výjazdu vozidla
paušál

23,33 €

28,00 €

2Odťah vozidla k paušálu nad 10 km
km

1,09 €

1,30 €

3Výjazd servis mobil do 10 km
paušál

18,00 €

21,60 €

4Výjazd servis mobil k paušálu nad 10 km
km

0,71 €

0,85 €

5Čakanie každých začatých 15 min.
15 min

1,00 €

1,20 €

6Práca na ceste každých začatých 30 min.
30 min

9,00 €

10,80 €

Newsletter