Predaj ŠKODA: 052 4513 109
Predaj SEAT: 052 4513 122
Predaj FORD: 052 4513 130, 131
Predaj HYUNDAI: 052 4513 138

Servis ŠKODA: 052 4513 134
Servis SEAT: 052 4513 315
Servis FORD: 052 4513 132
Servis HYUNDAI: 052 4513 137
Servis poistná udalosť:
052 4513 123, 106
Non-stop servis a odťah:
0905 913 777


Sekretariát: 052 4513 113
Recepcia: 052 4513 314

Anketa spokojnosti

Váš názor je pre nás dôležitý!

Naša spoločnosť sa snaží poskytovať zákazníkom starostlivosť na najvyššej úrovni a neustále zlepšovať všetky činnosti servisu. Budeme radi, keď si nájdete chvíľu na vyplnenie priloženého dotazníka a tým nám pomôžete zlepšiť naše služby.

1. Aký bol dôvod Vašej poslednej návštevy? (Označte prosím len jednu možnosť)
Servisná prehliadka, Emisná kontrola, Oprava vozidla, Karosárske/lakovnícke práce, Iné

2. Zvoľte značku Vášho vozidla
Škoda, Seat, Ford,  Hyundai, Iná značka

Objednanie sa do servisu

3. Bolo ľahké sa objednať?
Áno, Nie

4. Bol Vám ponúknutý termín a čas, ktorý Vám vyhovoval?
Áno, Nie

5. Využili ste ponuku náhradnej mobility?
náhradné vozidlo, odvoz a dovoz, taxík, požičovňa vozidiel, nebolo potrebné

6. Dostali ste pri objednávaní všetky požadované informácie?
Áno, Nie

Príjem vozidla do servisu

7. Ako dlho po príchode ste museli čakať, kým Vás obslúžili?
do 5 minút, 5-10 minút, viac ako 15 minút

8. Bolo vozidlo pri preberaní do servisu skontrolované za Vašej prítomnosti?
Áno, Nie

Vyzdvihnutie vozidla zo servisu

9. Bolo Vaše vozidlo pripravené v dohodnutom termíne?
Áno, Nie

10. Boli Vám vysvetlené práce vykonané na Vašom vozidle?
Áno, Nie, Nie dostatočne

11. Bola Vám vysvetlená faktúra?
Áno, Nie, Nie dostatočne

12. Zodpovedala cena za prácu predbežne oznámenej cene?
Áno, Nie

Hodnotenie práce

13. Boli na Vašom vozidle vykonané všetky Vami požadované práce?
Áno; Áno, ale niektoré boli vykonané bez môjho súhlasu; Nie, servis niektoré práce nevykonal.

14. Ako ste boli spokojný/-á so službami pri Vašej návšteve?
veľmi,  priemerne, nie veľmi, úplne nespokojný/-á

15. Odporučili by ste náš servis Vašim priateľom, známym?
Áno, Nie

Vaše pripomienky a návrhy:V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón) spoločnosťou AUTONOVA, s r.o. Priemyselný areál Východ, súp. Č. 3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 373/P za účelom:

ÁNO / NIE - zisťovania spokojnosti zákazníkov*

a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa autonova@autonova.sk, alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. AUTONOVA, s r.o Poprad prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Pred odoslaním formulára vpíšte prosím do prázdneho obdĺžnika 

 nižšie uvedený kontrolný reťazec: 


Naša anketa je anonymná. V prípade, že Váš postreh vyžaduje odpoveď, uveďte prosím Vaše konkrétne údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, príp. e-mail) do položky „Vaše pripomienky a návrhy“.
Ďakujeme.

Vaša AUTONOVA
novinky