Predaj ŠKODA: 052 4513 109
Predaj SEAT: 052 4513 122
Predaj FORD: 052 4513 130, 131
Predaj HYUNDAI: 052 4513 138

Servis ŠKODA: 052 4513 134
Servis SEAT: 052 4513 315
Servis FORD: 052 4513 132
Servis HYUNDAI: 052 4513 137
Servis poistná udalosť:
052 4513 123, 106
Non-stop servis a odťah:
0905 913 777


Sekretariát: 052 4513 113
Recepcia: 052 4513 314

Doklady predkladané pri EK


Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly:

a) pravidelnej

  • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.
 
b) zvláštnej

  • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu alebo
  • doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.
 
c) administratívnej

  • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
  • protokol o montáži plynového zariadenia , ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.
 
Vzory predkladaných dokladov nájdete tu.<< späť na EK
novinky