Predaj ŠKODA: 052 4513 109
Predaj SEAT: 052 4513 122
Predaj FORD: 052 4513 130, 131
Predaj HYUNDAI: 052 4513 138

Servis ŠKODA: 052 4513 134
Servis SEAT: 052 4513 315
Servis FORD: 052 4513 132
Servis HYUNDAI: 052 4513 137
Servis poistná udalosť:
052 4513 123, 106
Non-stop servis a odťah:
0905 913 777


Sekretariát: 052 4513 113
Recepcia: 052 4513 314

Napíšte nám

Meno:

E-mail:

Telefonický kontakt:


Vaše otázky, pripomienky alebo návrhy:V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón) spoločnosťou AUTONOVA, s r.o. Priemyselný areál Východ, súp. Č. 3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 373/P za účelom:

ÁNO / NIE - spracovania a vybavenia otázok, pripomienok alebo návrhov *

a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa autonova@autonova.sk, alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný odpovedať na jej otázky, pripomienky alebo návrhy.

AUTONOVA, s r.o Poprad prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Pred odoslaním formulára vpíšte prosím do prázdneho obdĺžnika 

nižšie uvedený kontrolný reťazec: 


 

Využili ste naše služby?


Pomôžte nám zlepšiť sa! Vyplnenie dotazníka v našej ankete vám nezaberie viac, než dve minúty.

 

 

 

Anketa spokojnosti

 

 

 

novinky