Predaj ŠKODA: 052 4513 109
Predaj SEAT: 052 4513 122
Predaj FORD: 052 4513 130, 131
Predaj HYUNDAI: 052 4513 138

Servis ŠKODA: 052 4513 134
Servis SEAT: 052 4513 315
Servis FORD: 052 4513 132
Servis HYUNDAI: 052 4513 137
Servis poistná udalosť:
052 4513 123, 106
Non-stop servis a odťah:
0905 913 777


Sekretariát: 052 4513 113
Recepcia: 052 4513 314

Newsletter


Chcete byť včas informovaní o aktuálnych akciách, zľavách
a novinkách?
Zadajte prosím svoju e-mailovú adresu:

 

 E-mail:


Ak sa chcete odhlásiť z odberu noviniek,
zadajte opäť Váš e-mail.V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón) spoločnosťou AUTONOVA, s r.o. Priemyselný areál Východ, súp. Č. 3406, 058 01 Poprad, IČO: 31649513, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 373/P za účelom:

ÁNO / NIE - zasielania zvýhodnených ponúk, noviniek a marketingu *

a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa autonova@autonova.sk, alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný zasielať marketingové informácie.

AUTONOVA, s r.o Poprad prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
 

 

novinky