Asistenčné služby

SEAT SERVICE MOBILITY

SEAT Service Mobility je súbor asistenčných služieb, ktoré sú Vám poskytnuté zdarma 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Vzťahuje sa na všetky vozidlá uvedené do prevádzky po 1.1.2004.
Služba je poskytovaná po dobu 5 rokov od dátumu uvedenia vozidla do prevádzky.
Pre vozidlá uvedené do prevádzky po 1.1.2005 je služba poskytovaná po dobu 2 roky.

Podmienkou pre poskytnutie služby je:
  • správne vyplnený Plán kontrol a údržby - servisná knižka (musí mať zákazník pri sebe)
  • všetky predpísané inšpekčné prehliadky musia byť vykonané a riadne zaznačené v Pláne kontrol a údržby

Kde je služba dostupná:

Azorské ostrovy, Alžírsko, Andora, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko (+ Korzika), Nemecko, Gibraltár, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko; Taliansko (+ Sicília, Sardínia, San Maríno, Vatikán), Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Madeira, Malta, Monako, Maroko, Nórsko, Poľsko (Starter), Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Tunisko, Turecko, Veľká Británia a Severné Írsko

Ako sa kontaktovať:

0800 156 885 - bezplatné číslo, ktoré volajte, ak potrebujete pomoc na Slovensku

++421 2 492 05 952 - volajte v prípade, ak ste v zahraničí a potrebujete pomoc v danej krajine


Zákazník môže služby využiť na Slovensku a v zahraničí v nasledovných prípadoch:

  • porucha vozidla nezapríčinená vodičom
  • porucha zapríčinené vodičom - kryté sú iba prípady, ak má klient defekt a nemá rezervnú pneumatiku a prípad nedostatku paliva (náhradnú pneumatiku alebo palivo však musí uhradiť)

Vo všetkých prípadoch Vám budú servisné služby poskytnuté zdarma, ale náhradné diely nie sú kryté.

Service mobility služba Vám v uvedených prípadoch poskytne pomoc na mieste opravou Vášho vozidla, aby ste mohli pokračovať priamo v ceste a ak to nie je možné, zabezpečí Vám mobilitu podľa nasledujúcich podmienok:

Náhradné vozidlo
Ak opravu nie je možné dokončiť do 2 hodín od privezenia vozidla do servisu, bude Vám poskytnuté náhradné vozidlo (vrátane havarijnej poistky) max. na 3 dni (72 hod).

Náhradné ubytovanie
Ak oprava trvá viac ako 2 hodiny od dovezenia vozidla k dealerovi a vzdialenosť klienta od domu je viac ako 50 km, bude Vám preplatené hotelové ubytovanie vyššej kategórie max. na 3 noci (vrátane raňajok).

Pokračovanie v ceste/Návrat domov
Ak vozidlo nie je možné opraviť do 2 hodín od dovezenia vozidla k dealerovi, bude zaistené krytie cestovných nákladov a to vlak 1. triedy alebo letenka (econ. class) k návratu domov/ pokračovaniu cesty. Ako alternatíva, taxi až do výšky nákladov za vlak 1. triedy (v prípade ak nie je možné použiť vlak).

Nie je však možné kombinovať poskytnutie Náhradného vozidla, Náhradné ubytovanie a Pokračovanie v ceste/Návrat domov

Vyzdvihnutie vozidla
Akonáhle je Vaše vozidlo opravené bude zaistené krytie cestovných nákladov jednej osobe, ktorá pôjde vyzdvihnúť vozidlo a to 1.trieda vlakom, príp. lietadlo (economic class), alebo taxi (max. do ceny lístky vlaku 1. triedy)

V prípade nehody je rozsah služieb obmedzený len na odťah vozidla do najbližšieho servisného strediska SEAT.