Predaj ŠKODA: 052 4513 109
Predaj SEAT: 052 4513 122
Predaj FORD: 052 4513 130, 131
Predaj HYUNDAI: 052 4513 138

Servis ŠKODA: 052 4513 134
Servis SEAT: 052 4513 315
Servis FORD: 052 4513 132
Servis HYUNDAI: 052 4513 137
Servis poistná udalosť:
052 4513 123, 106
Non-stop servis a odťah:
0905 913 777


Sekretariát: 052 4513 113
Recepcia: 052 4513 314

Pripomenutie termínu EK

Termín nasledujúcej emisnej kontroly máte uvedený v dokladoch z predchádzajúcej kontroly (v Osvedčení o EK, ako aj na nálepke na čelnom skle). Pri vozidlách, ktoré ešte neabsolvovali prvú kontrolu si termín určíte podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie (Osvedčenie o evidencii vozidla), podľa lehôt platných pre danú kategóriu vozidla.

Aby ste si nemuseli pamätať tieto termíny alebo ich neustále sledovať (aby ste náhodou nezabudli), ponúkame Vám službu, ktorá Vás jednoduchým spôsobom (bezplatná SMS, e-mail) včas upozorní na koniec platnosti emisnej kontroly. Zadajte do formulára evidenčné číslo Vášho vozidla s dátumom platnosti kontroly a ponechajte sledovanie termínu na nás.

Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ):*
Termín platnosti EK:
Mobil (SR):  
E-mail:
Upozorniť:* E-mail SMS SMS + E-mail
Opíšte kontrolný reťazec:*


V zmysle zákona o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a správou mojich osobných údajov (v rozsahu: e-mail, telefón, evidenčné číslo vozidla, termín platnosti technickej a/alebo emisnej kontroly) spoločnosťou AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ, súpisné číslo 3406, 058 01 Poprad, IČO: 31 649 513 za účelom:

áno / nie - pripomenutia termínu emisnej kontroly *

a to na dobu 4 rokov od poskytnutia súhlasu.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa autonova@autonova.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa. V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne neposkytnúť osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednanú službu (vykonať zaslať upozornenia na uplynutie platnosti emisnej kontroly motorového vozidla alebo zasielať marketingové informácie).

AUTONOVA, s.r.o. prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o odvolanie súhlasu pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

Pozn.:
* Hviezdičkou sú označené povinné položky, ktoré je potrebné vyplniť, inak nebude možné pripomienku uložiť. Povinné údaje je potrebné vyplniť najmä z dôvodu Vašej identifikácie po príchode na STK.

   
novinky