Predaj ŠKODA: 052 7731 521
Predaj SEAT: 052 7730 471
Predaj FORD: 052 7733 233
Predaj HYUNDAI: 052 7733 234
Servis všetkých značiek:
052 7731 158
Recepcia/sekretariát:
052 7731 549
Non-stop servis a odťah:
0905 913 777

Karty k digitálnym tachografom


Spoločnosť AUTONOVA s.r.o. od 22.10.2012 na svojom
pracovisku zberného miesta prijíma žiadosti pre výdaj
kariet vodiča, dielenských kariet a kariet podniku
k digitálnym tachografom.

Postup pri podávaní žiadostí
V zbernom mieste je potrebné najprv vyzdvihnúť tlačivo
žiadosti a poštovú poukážku.

Platné je len originálne tlačivo.
Tlačivo kopírované alebo stiahnuté z internetu nie je možné prijať.


Vyplnená žiadosť (paličkovým písmom), potrebné prílohy a zaplatená poštová poukážka sa doručí na zberné miesto. Žiadosť je následne spracovaná a odoslaná výrobcovi kariet. Hotová karta je doručená na adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti. Doba vybavenia žiadosti o prvú kartu je 30 kalendárnych dní. Lehota vybavenia žiadosti za účelom náhrady karty za odcudzenú, stratenú, poškodenú je 5 pracovných dní.

Karta vodiča
Žiadosť o vydanie tachografovej karty – VZOR (pdf)
Poučenie na vyplnenie žiadosti (pdf)

Dielenská karta
Žiadosť o vydanie tachografovej karty – VZOR (pdf) 
Poučenie na vyplnenie žiadosti (pdf) 

Podniková karta
Žiadosť o vydanie tachografovej karty – VZOR (pdf)
Žiadosť o vydanie tachografovej karty – príloha – VZOR (pdf)
Poučenie na vyplnenie žiadosti (pdf)

Viac informácií žiadateľ získa na stránke www.digitalnytachograf.sk
 

 

Pracovná doba zberného miesta v Autonove s.r.o.: 
pondelok – piatok: 7.30 – 15.00 hod.

 

 

Tel. kontakt: 052/4513310

 
E-mail: digitachograf@autonova.sk

 

 

novinky