Predaj ŠKODA: 052 4513 109
Predaj SEAT: 052 4513 122
Predaj FORD: 052 4513 130, 131
Predaj HYUNDAI: 052 4513 138

Servis ŠKODA: 052 4513 134
Servis SEAT: 052 4513 315
Servis FORD: 052 4513 132
Servis HYUNDAI: 052 4513 137
Servis poistná udalosť:
052 4513 123, 106
Non-stop servis a odťah:
0905 913 777


Sekretariát: 052 4513 113
Recepcia: 052 4513 314

1. Požadovaný druh kontroly
 
2. Identifikačné údaje zákazníka
Meno a priezvisko/firma:
E-mail:
Mobil:  
Tel. (pevná linka):
Ulica a číslo:
Obec:
PSČ:

3. Identifikačné údaje vozidla
Evidenčné číslo vozidla (ŠPZ):
VIN kód (17 znakov):
Značka a typ vozidla:
Stav počítadla km:

Náhradná mobilita:

odvoz a dovoz zákazníka v čase 8:00, 8:45 a 14:45 h
poskytnutie náhradného vozidla (podmienky nájdete tu)


Ako vážený zákazník mám záujem dostávať pravidelné informácie o výrobkoch, službách, zľavách, akciách a súťažiach od spoločnosti AUTONOVA s r.o., IČO: 31649513, so sídlom: Priemys. areál Východ súp.3406, 058 01 Poprad a chcem, aby spoločnosť AUTONOVA s r.o. spracovávala moje osobné údaje pre marketingové aktivity, v rámci ktorých poskytuje tieto služby ( zasielania informácií o aktuálnych akciách a súťažiach a zabezpečenie Vašej účasti v nich, ponúkanie našich výrobkov a služieb, výskum trhu, meranie spokojnosti zákazníkov pri kúpe alebo oprave vozidla v spoločnosti AUTONOVA s.r.o. , zvyšovanie kvality, spracovania a vybavenia objednávky motorového vozidla (zaslanie potvrdzujúcej SMS správy a/alebo e-mailu o doručení tejto objednávky EK, zaslanie upozornenia na dohodnutý termín uvedený v tejto objednávke 24 h vopred a zaevidovanie objednávky v informačnom systéme) a komplexnosti našej komunikácie s Vami a marketingového analyzovania a profilovania s cieľom prispôsobiť našu ponuku Vašim potrebám a potrebám ďalších zákazníkov)

SÚHLASÍM /NESÚHLASÍM

Z tohto dôvodu udeľujete súhlas so spracovaním údajov v rozsahu nižšie uvedenom. Tento súhlas nám poskytujete na dobu 8 rokov alebo dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte.

Na základe Vášho súhlasu budeme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytol (napríklad meno, priezvisko, poštová adresa, telefón, e-mail), informácie o nakúpených výrobkoch a službách, o nárokoch na zľavy a iné výhody, o našej predchádzajúcej komunikácii alebo inom kontakte, informácie získané o Vás z verejne dostupných zdrojov (napr. z obchodného registra alebo sociálnej siete) alebo internetového prehliadača, ktorý používate pri využívaní našich služieb). Vykonanú voľbu môžete kedykoľvek písomne zmeniť, rovnako tak je Váš súhlas dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje nebudeme naďalej spracovávať pre účel, na ktorý ste nám poskytol svoj súhlas. Naša spoločnosť nikdy neposkytuje osobné údaje svojich zákazníkov tretím osobám pre ich marketingové alebo iné obchodné aktivity.

Vaše osobné údaje bude naša spoločnosť spracovávať automatizovane i manuálne len za pomoci vlastných zamestnancov alebo zmluvných partnerov, ktorí pre nás technicky zabezpečujú distribúciu našich obchodných a reklamných materiálov. Bližšie informácie súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov nájdete v dokumente Informácia o spracúvaní osobných údajov, ktorý je k dispozícii vo všetkých prevádzkach AUTONOVA s.r.o. a webovej stránke www.autonova.sk.

V prípade, že Vás zaujíma predbežná cena servisnej prehliadky, kontaktujte nás telefonicky na 052/ 7731 158.
Nezabudnite si priniesť servisnú knižku. V prípade, že požadujete náhradné vozidlo, prineste si so sebou aj vodičský preukaz.
Po príchode do servisu sa obráťte na niektorého z prijímacích technikov.

 
novinky